De updates worden automatisch doorgevoerd en daar zijn geen kosten aan verbonden.