Ja, per medewerker kunt u personeel laten in klokken via de kassa. Voorwaarde is dat het personeelslid wel een medewerkerscode heeft en dus met de kassa werkt.