Ja, het is mogelijk om een artikel of product te retourneren op de kassa. Als u het via de kassa retourneert, wordt dit geregistreerd en zal dit in uw Z-afslag worden opgenomen.